Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží. Děti lezou po jabloni a jsou rázem svěží :-)

Ať už je to k neuvěření, ale je to tak. Další školní a družinový rok je téměř za námi. Měsíc červen utíkal jako voda v potoce. Hned 1. června na Mezinárodní den dětí jsme se školní družinou navštívili městskou knihovnu, která se nachází v areálu školy. Paní knihovnice například vysvětlily dětem, jak se v takové knihovně půjčují knihy, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím atd. Děti byly nadšené a určitě některé začnou knihovnu pravidelně navštěvovat.

Následně 2. června jsme s malým zpožděním k dětskému dni na venkovním hřišti uspořádali sportovní den. S organizací nám pomohly žákyně 7. tříd a jejich paní učitelka T. Honkyšová a pan učitel J. Blabolil. Soutěžilo se v různých disciplínách  – hod míčem na cíl, slalom mezi obručemi, kopání na branku, přetahování lana atd. Po splnění úkolů byly všechny děti odměněny malou sladkostí.

Když nám počasí nepřálo, čas v ŠD jsme trávili u stolních her, ale také malováním, tvořením…

Poslední naší venkovní akcí byla „cesta za pokladem“ + opékání špekáčků u Vodníka 🙂 . Děti si tu mohly zakoupit limonádu i nanuka a spokojenost byla veliká. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a ani se nám nechtělo do ŠD a domů.

Tímto děkujeme paní Gazdíkové, která nám velmi ochotně nabídla přípravu ohniště, posunutí otvírací doby atd. Opravdu velké díky, bylo to SUPER!

Co napsat na závěr. Děkujeme všem, co nám v ŠD pomáhali a umožnili strávit další příjemně a plnohodnotně prožitý rok. Všem přejeme krásné a spokojené prázdniny. Hodně sluníčka, odpočinku a pohody. A na shledanou v dalším školním roce.

 

Za ŠD vychovatelky