Úplata za vzdělávání za červenec a srpen 2022

Úplata za předškolní vzdělávání za červenec a srpen 2022 se vybírá v týdnu 13.6. až 17.6.2022.

Platba probíhá v hotovosti u zástupkyně za mateřskou školu a platí pouze přihlášené děti s tím, že povinní předškoláci neplatí (jsou

ze zákona osvobozeni).