Během letošního jara probíhala na naší škole hra nazvaná Velké jarní mozkohraní. Vždy v pondělí jsem na nástěnku u vchodu umístila novou logickou hádanku a každý, kdo měl chuť, ji mohl zkusit do konce týdne vyřešit a odevzdat odpověď. V průběhu dvanácti kol jsme např. zjišťovali délku sumce, připíjeli na zdraví, číslovali pokoje nebo pekli perníčky.

Potěšilo mě, že se naši žáci záludných úloh vůbec nezalekli. Od 4. do 9. ročníku se našlo 75 dětí, které se utkaly alespoň s jednou úlohou, a celá třetina z nich statečně vytrvala od začátku hry až do jejího konce. Na závěr dostali všichni účastníci za svou odvahu a šikovnost sladkou odměnu.

Monika Ortová