Důležitá informace

Všechny děti se každé ráno schází v Beruškové třídě. Nejdéle v 7.00 hod. odchází do svých tříd.
Výjimkou je PONDĚLÍ 2. 9. 2019, kdy všechny třídy jsou pro děti otevřeny od 6.15 hod. V pondělí jděte hned do své třídy!!!