Nové ceny obědů

Od 1. 9. 2019 se mění ceny obědů.

 

3 – 6 let (MŠ)                      37,- Kč

7 let (MŠ)                            41,- Kč

7 – 10 let (I. stupeň)           25,- Kč

11 – 14 let (II. stupeň)        27,- Kč

15 let (II. stupeň)                28,- Kč

Cizí strávníci                      68,- Kč

 

První platba proběhne k 20. srpnu 2019.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.