INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ O ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Vážení zákonní zástupci,

zasíláme Vám informace o zápisu žáků do školní družiny pro školní rok 2020/21.

Zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2020/21 vyplní přihlášku, kterou naleznou zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku jakkoliv doručí do 25. 6. 2020 do školní družiny (poštou, osobně, hodit do schránky na bráně školy, poslat oskenovanou na emailovou adresu: prochazkova.jaroslava@skolagj.cz)

Přihlášku bude možno vyplnit i osobně ve dnech 26. 8., 27. 8., 28. 8. 2020 od 8, 00 hodin do 12, 00 hodin v prostorách školní družiny.

Bližší informace o vyplnění přihlášky volejte na tel. číslo 601 372 240 (pondělí – pátek od 8, 00 hod. do 17, 00 hod.)