Předávání vysvědčení

Vysvědčení se bude rozdávat žákům 1. až 8. třídy v pátek 26. 6. 2020 v 8.00 hodin. Třídní učitelé se se svými žáky setkají před školou a tam jim rozdají vysvědčení.

Žáci 9. třídy se sejdou v aule školy v 8.30, kde jim bude předáno vysvědčení a budou oceněni nejlepší z nich.

Ti, kteří si své vysvědčení ze závažných důvodů nebudou moci vyzvednout 26. 6. 2020, si pro ně mohou přijít každé pondělí mezi 9.00 – 11.00 do kanceláře hospodářky školy (Eva Pospíšilová, 2. patro uprostřed).