Prosíme o zaplacení úplaty za ŠD na 2. pololetí do 22. 2. 2019!