Preventivní programy na naší škole

24. ledna 2019 se uskutečnily dva preventivní programy pro žáky II. stupně.

6. a 7. třídy měly program Jak se (ne)stát závislákem.

8. a 9. třídy – interaktivní hru zaměřenou na prevenci přenosných infekcí zejména viru HIV.

Smyslem celé akce je dát mládeži možnost jiným způsobem než přednáškami – tj. hrou zažít si základní znalosti o drogové závislosti a možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích.

Projekt je realizován za finanční podpory Státního zdravotního ústavu, pracoviště Jihlava a je pod vedení Lenky Vrzalové.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A. Víšková