Recitační soutěž 4. tříd

Ve středu 23. 1. 2019 proběhla ve čtvrtých třídách ročníková soutěž v recitaci. Zúčastnilo se jí pět žákyň. Přednes vybraných básní byl pěkný, za což byla děvčata odměněna potleskem spolužáků. Každá dostala diplom a malou sladkou odměnu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H. Čiháková, J. Šindelářová