Dopravní výchova

     Po třech měsících, kdy se žáci a žákyně čtvrtých tříd seznamovali s pravidly silničního provozu, pilně se učili dopravní značky a řešili dopravní situace na modelech křižovatek, zúročili v pátek 25. 5. své znalosti z kurzu „Dopravní výchova“ při závěrečných zkouškách, které se skládaly z písemného testu a z jízdy na kole na dopravním hřišti. Odměnou za velmi dobré výkony jim byla nejen pochvala od zkoušející, ale i obdržení průkazu cyklisty.