Úplata za předškolní vzdělávání na období letních prázdnin 2018 činí za měsíc červenec 60 Kč a za měsíc srpen 70 Kč.

Úplata se provede inkasní platbou z účtu zákonného zástupce dítěte.

Platba se týká dětí, které budou v uvedenou dobu docházet do MŠ.