Projekt – Deutschland, Österreich – Alpen

Vzhledem k plánované dvoudenní jazykovědné exkurzi, která proběhla 24. – 25. 5. 2018, směřované přímo do „srdce“ Berchtesgádenských Alp bylo nutno, aby si žáci osvojili před výjezdem nejen základní slovní zásobu navštívených památek, ale i znalosti o pamětihodnostech. Žáci si ve dvojicích zvolili určitou, ať přírodní, či kulturní památku, o které měli své spolužáky formou referátu poinformovat.
V hodinách německého jazyka se též seznamovali i s danou lokací všech zhlédnutých i navštívených míst (zakreslením do připravené mapky), do pracovních listů doplňovali dané informace, týkající se reálií německy mluvících zemí, k čemuž mohli využít pomoc cizojazyčných slovníků či internetových stránek.
Tento projekt si kladl za cíl seznámit žáky s průběhem celé exkurze a vzbudit u navštíveného místo určité povědomí. Dětem se práce ve skupinách líbila a získali tak mnoho zajímavých informací.

Mgr. Hana Mazalová