Za kulturou, historií a přírodními krásami Solnohradska a Bavorska

     Navštívit rodné město Wolfganga Amadea Mozarta v Salzburku, užít si formou zážitků prohlídku Solných dolů v Berchtesgadenu, zažít tu pravou atmosféru života jižního Bavorska a nechat se unášet loďkou snad po nejkrásnějším jezeře Berchtesgadenského přírodního parku – Königsee – tak to všechno byl cíl naší velké školní jazykovědné výpravy, která se skládala z žáků sedmých, osmých a devátých tříd.

     Vše začalo časným ranním odjezdem 24. 5. 2018 ve 3.30 hod. od budovy školy. Brzké vstávání nás však neodradilo od toho, být přesně v danou dobu na smluveném místě. Svižný nástup do našeho autobusového „expresu“, rychlé zamávání rodičům a už jsme uháněli směr Mozartův Salzburg. Po několika hodinách strávených v autobuse se některým podařilo dohnat „spánkový deficit“, jiné únava v touze po slíbených zážitcích rychle opustila.

     V 10.00 hod. dopoledne jsme dorazili na místo naší plánované zastávky – SALZBURG (SOLNOHRAD). Krátce jsme prošli Mirabellskými zahradami (Mirabellgarten), dále přes řeku Salzach až k Domu přírody (HAUS DER NATUR) – přírodovědné muzeum. Na děti už čekal svět plný nejrůznějších odborných sekcí – lidské tělo, vesmír, pravěcí živočichové, podmořský svět, současně žijící živočichové nebo minerály. Nejenže žáci získali nové poznatky z daného vědního oboru, ale mohli si vše vyzkoušet i interaktivně. A dokonce spatřit na vlastní oči i žraloka bílého. Po dvou hodinách strávených v tomto vzdělávacím institutu jsme pokračovali procházkou do historického centra města – od Rezidenčního náměstí (Residenzplatz), přes Dóm zasvěcený sv. Rupertovi (Dom st. Rupertus), k Nové rezidenci (Neues Residenz), přes Obilnou uličku (Getreidegasse) se zastávkou u domu č. 9 – Mozartův dům (Mozartshaus), ke Staré radnici (Altes Rathaus) až k Mozartovu náměstí (Mozartsplatz). Na tomto krásném a malebném náměstí byl pro turisty a kolemjdoucí k dispozici klavír, kterého mohli někteří využít. Ani my jsme nebyli výjimkou a naše žákyně, Elen Ščerbová, náš náročný, ale přesto vydařený den zpestřila krásnými tóny své klavírní skladby. Skutečně nádhera!

     Krátce po 17.00 hodině jsme mířili k poslednímu místu denní plánované exkurze – pevnost HOHENSALZBURG. Výjezd lanovkou po velmi příkré skále nepůsobil velmi dobrým dojmem pro některé slabší povahy, ale vše jsme hrdě „ustáli“, neboť ten krásný výhled na celý Salzburg opravdu stál i za ten strach, který někteří zažívali.

     V podvečerních hodinách jsme se přesunuli k našemu krásnému penzionu, kde na nás již čekaly velmi útulné pokoje. Avšak únava, vyčerpání a brzké ranní vstávání se brzy ozvaly.

     Ráno (25. 5. 2018) nás již čekala výborná bufetová snídaně připravená paní majitelkou. Poslední fotky našeho penzionu s výhledem na Alpy a „hurá“ do dalšího zážitkového dne.

     První zastávkou byly Solné doly (SALZBERGWERK) v Berchtesgadenu, které si děti opravdu moc užily. Při vstupu na nás již čekala příjemná paní, která nám zapůjčila hornické kombinézy. Nasedli jsme na vláček, který nás zavezl do útrob solných dolů, kde na děti čekala krásná dřevěná, ale velmi prudká skluzavka v délce 38 m. Nikdo neodolal „rychlé“ jízdě dolů. Zanedlouho nato jsme mohli tohoto úžasného zážitku využít ještě jednou, a to v délce 42 m. Zážitek střídal zážitek. Celá prohlídka byla doprovázena přednáškou o vzniku a těžbě soli, krásnými světelnými efekty v podobě obrovských bílých krystalů, znázorněním vzniku alpinského pohoří, atd. Závěrem prohlídky jsme nastoupili na loď a pluli jsme po neskutečně čistém solném jezeře. Čekala nás už jen cesta vláčkem zpět. Nakoupili jsme další suvenýry a pokračovali v dané trase – město BERCHTESGADEN. Následovala krátká prohlídka městečka a plánovaný rozchod, kterého všichni využili k dalším nákupům a „jazykové konverzaci“.

     Poslední zastávkou před naším návratem do Čech bylo jezero Königsee. Slíbená projížďka lodí ke kostelíčku St. Bartholomä, echo ozvěna lesního rohu či trubky, dech beroucí pohled na alpské velikány – Watzmann, Hagengebirge a křišťálově čistá voda v barvě modré skalice, byla posledním krásným zážitkem našeho výletu do Bavorska.

     Plni zážitků z krásných míst, na která se mnozí jistě někdy vrátí, tašky plné nejrůznějších dobrot a suvenýrů a dobrá nálada, která na „palubě“ našeho autobusu panovala; tak to vše byly hlavní „ukazatele“ závěru naší školní exkurze.

     Všech 42 žáků musím velice pochválit za vzorné a bezproblémové chování po celou dobu našeho zahraničního výletu, při kterém jsme si užili spoustu zábavy, legrace a bezprostředních okamžiků.

Mgr. Hana Mazalová