Plánovaný příměstský tábor se pro nízký počet přihlášených dětí neuskuteční.