Divadelní kroužek

     V letošním školním roce nacvičil divadelní kroužek pohádku „Setkání u Aničky“. Část představení jste mohli vidět na jarním Jarmarku a celou pohádku naši herci zahráli 29. 5. 2018. V dopoledních hodinách proběhla dvě představení pro děti z MŠ, ze ZŠ Vilémov a první stupeň naší školy. Večerní představení bylo určeno pro rodiče a veřejnost. Herci odvedli vynikající výkony a tomu odpovídal i závěrečný potlesk.

     Těšíme se na další práci.

                                                                                              H. Čiháková, H. Klepačová, J. Šindelářová