logo-skolka-na-web

Těšíme se na pohádku LÍNÁ LIDUNA A TŘI PŘADLENY – středa 13. 3. 2024 v 10.30 hod.

Vybíráme 80,- Kč za dítě. Prosíme, zaplaťte ve svých třídách. Děkujeme.

Prosíme, ZÁVAZNĚ nahlaste v aplikaci TWIGSEE do 8.3.2024 docházku svého dítěte na velikonoční prázdniny (jsou 28.3.2024). Děkujeme.

Na úterý 26.3.2024 jsme připravili pro rodiče a děti z mateřské školy odpolední akci „Jarní vycházka od mateřské školy ke skautskému srubu“.

Začátek akce v rozmezí 16.00 až 16.45 hod. (začátek akce je pro účastníky libovolný, ale takto časově omezený). Předpokládaný konec v 18.00 hod. Prosíme z organizačních důvodů o potvrzení účasti na této akci do 29.2.2024 v aplikaci Twigsee. Podrobnosti ještě včas upřesníme.

Zápis do 1. ročníku se koná v termínu: 12. dubna 2024 od 14 do 18 hodin v budově základní školy

Náhradní termín zápisu: 15. dubna 2024 v ředitelně základní školy od 8 do 15 hod.

Pokyny k zápisu jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Zveme předškolní děti (řádné předškoláky) a jejich rodiče ve čtvrtek 7.3.2024 od 15.00 do mateřské školy na „ŠKOLU NANEČISTO“. Zde si děti budou moci vyzkoušet hravou formou své zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k zápisu k povinné školní docházce.

V anketě v aplikaci Twigsee potvrďte účast do 16.2.2024 a pak se do 1.3.2024 zapište do tabulky na určitou hodinu. Tabulka bude od 19.2. 2024 na hlavní nástěnce v mateřské škole.

Srdečně zveme rodiče předškoláků na besedu s učitelkami ze základní školy na téma zápis do základní školy, školní zralost, která se koná ve středu 21.2.2024 v 15.00 hod. ve třídě U Motýlků.

Provoz mateřské školy o pololetních (2.2.2024) a jarních prázdninách (12.2. – 18.2.2024) bude probíhat pro přihlášené děti od 6.15 do 16.15 hod. v omezeném režimu na jednu třídu, a to ve třídě a v šatně U Berušek. Přihlášené děti mají na tyto dny stravu přihlášenou a ostatním dětem je strava odhlášena.

Jak již je na naší škole zvykem, žáci 8. tříd se aktivně podílí na seznamování předškoláků s prostředím školy, do které většina z nich od září nastoupí. Letos si žáci 8. ročníků dali opět velmi záležet na tom, aby uvítání proběhlo v co nejpřátelštějším duchu.

V úterý 9. ledna přivítala předškoláky třída 8. B a ve čtvrtek 11. ledna se na budoucí prvňáčky připravila třída 8. A. Obě skupiny našich žáků přistoupily k přípravám velmi zodpovědně. Scénář měly takřka totožný: přátelské přivítání, rozdělení dětí do dvou skupin, aby se dětem mohly více věnovat, a především být za všech okolností vlídný, neboť první dojem může být rozhodující.

Setkání se uskutečnilo ve dvou odděleních školní družiny. V prvním oddělení se dětičky dozvěděly, co patří a nepatří do školní aktovky, a poté si vyrobily z papíru zajímavou záložku. Ve druhém oddělení se dozvěděly, jak taková školní družina funguje, co se v ní odehrává, jaký je režim a samy si vyzkoušely některé deskové hry, a vybarvily si zajímavé omalovánky se školní tematikou.

Osmáci byli velmi dobrými lektory, neboť z nich předškoláci nespustili oči. Mnozí z nich, jak se ukázalo, mají kladný vztah k dětem, neboť si s nimi hezky povídali, pomáhali jim a byli jejich zdatnými průvodci při plnění úkolů. Předškoláci vzorně spolupracovali a osmáky za jejich snahu ocenili potleskem.

První setkání hodnotím jako velmi vydařené a těším se na další spolupráci mezi ZŠ a MŠ.

                                                                                                                                  Jiří Blabolil

       

Prosíme, ZÁVAZNĚ nahlaste v aplikaci TWIGSEE do 17.1.2024 docházku svého dítěte na pololetní prázdniny (jsou v pátek 2.2.2024) a na jarní prázdniny (jsou v týdnu 12.2. – 18.2.2024). Děkujeme.

KRÁSNÉ VÁNOCE A POHODOVÝ NOVÝ ROK PŘEJÍ VŠEM

DĚTI A ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV