KRAJSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Březen je nazýván MĚSÍCEM KNIHY A ČTENÁŘŮ a nám se skutečně podařilo strávit předposlední březnový den (30. 3. 2023) tak trochu literárně v krásné a nové Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě.

Tato literární exkurze byla naplánována pro žáky 9.B a 7.B. Program výletu začal nejprve návštěvou Krajské knihovny, kde měly jednotlivé třídy komentovanou hodinovou prohlídku této moderní stavby od suterénních prostor, kde se nachází sklad knih a časopisů, do přízemí, I. patra a na terasu knihovny. Děti byly prohlídkou nadšeny a měly tak možnost vidět skutečně pravou knihovnu, která nabízí nepřeberné množství služeb, knih, vzdělávacích, hudebních a literárních akcí. Zhlédly jak tu největší knihu (Atlas krajiny ČR), kterou knihovna nabízí, tak i tu nejmenší – Ohlas písní ruských a Ohlas písní českých – František Ladislav Čelakovský. Tato knížka byla rozměrů cca 5 cm x 5 cm.

Poté jsme měli v plánu ještě navštívit Muzeum Karla Havlíčka Borovského, kde byla domluvena také prohlídka prostor věnovaná tomuto významnému spisovateli. Děti tak mohly vidět osobní interiér K. H. Borovského i s jeho osobními věcmi a nábytkem a součástí krátké přednášky byla také práce s pracovním listem, kde měly děti dohledávat informace spojené se samotným autorem.

Velká pochvala pro děti, byl to skutečně pohodový výlet, který se, podle odezvy dětí, moc líbil, i přes deštivé počasí. Zároveň bych chtěla ještě poděkovat mé kolegyni Jitce Horčičkové za skvělou spolupráci.

Tento stejný výlet se mnou a s kolegyní Monikou Ortovou absolvovaly třídy 6.A a 6.B dne 31. 1. 2023. Výlet se nám také vydařil a děti si odvážely velmi hezké vzpomínky.

Mgr. Hana Mazalová