Schůzka ohledně předplaveckého kurzu

Schůzka ohledně předplaveckého kurzu přihlášených dětí se uskuteční 2.9.2021 od 15 hod. v mateřské škole.

Jedná se o děti ze třídy U Motýlků a dvou dětí ze třídy U Kuřátek a všichni, koho se to týká, byli telefonicky pozváni.