Přihlašování a odhlašování stravy v mateřské škole od 1.9.2021

Všechny děti jsou přijaty na celodenní docházku. Odhlášky jsou platné nejpozději v daný den do 7.00 hod. Celodenní strava se odhlásí přes internet na stránkách školy pomocí přístupových údajů, které dítě dostane 1.9.2021 v mateřské škole. Odpolední svačiny lze odhlásit pouze osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.