Ohleduplnost v MŠ

Do mateřské školy vstupuje:

·   dítě zdravé, neprojevující známky onemocnění

·   doprovod dítěte, jiná osoba s ochranou úst

Doprovod dítěte, jiná osoba pobývá v mateřské škole nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme.