Platby za školní družinu

Poplatek za ŠD: 350,- Kč za jedno pololetí školního roku, kdo chodí pouze ráno 60,- Kč za jedno pololetí školního roku. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit do konce září. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit do konce ledna. Lze uhradit i celý školní rok 700,- Kč, ranní 120,- Kč do konce září.
Platby posílejte na číslo účtu: 1124390359/0800, variabilní symbol 4444, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu, ve výjimečných případech lze platit hotově.