Hoblinkova dílnička

Ve dnech 11. a 12. 10. 2018 za žáky 1. stupně zavítala „Hoblinkova dílnička“. Děti si vyzkoušely práci se dřevem. Za pomoci různého nářadí si vyrobily mašinku. Náročnost výroby se zvyšovala s věkem dětí. Na závěr si svůj výrobek vyzdobily a odnesly domů.

L. Klempířová