Projektový den

     Ve čtvrtek 25.10 2018 jsme si ve čtvrtých třídách připomínali sté výročí vzniku Československa. Děti pracovaly ve skupinách a plnily úkoly zaměřené na události a historii naší země. Zadání plnily v jednotlivých předmětech: M, Čj, Čajs, Vv a Pč. Výsledné práce jsou vyvěšeny na nástěnkách. Během projektového dne získali žáci spoustu nových informací, ověřili si svoje dosavadní znalosti.

     Den v duchu historie se vydařil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hana Čiháková, Jitka Šindelářová