Úplata za předškolní vzdělávání

Rozhodnutí vedení školy ohledně úplaty za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu MŠ je k nahlédnutí zde.