Nové ceny obědů

Od 1. 9. 2018 se mění ceny obědů.

3 – 6 let (MŠ)                     37,- Kč

      7 let (MŠ)                      41,- Kč

7 – 10 let (I. stupeň)         25,- Kč

11 – 14 let (II. stupeň)      27,- Kč

15 let (II. stupeň)               28,- Kč

Cizí strávníci                      60,- Kč

 

První platba proběhne k 20. srpnu 2018.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.