Vyhodnocení soutěže škol ve sběru druhotných surovin

Výsledky 6. ročníku soutěže škol ve sběru papíru a plastů si můžete prohlédnout zde.