Přehlídka středních škol

Ve středu 14. 11. proběhla na naší škole Přehlídka středních škol, na které se představily některé školy z okresů Havlíčkův Brod, Kutná Hora a Chrudim. Žákům osmých a devátých tříd i jejich rodičům byly poskytnuty informace o studijních a učebních oborech a kritériích přijímacího řízení na jednotlivých školách. Akce se vydařila a doufáme, že pomůže dětem i jejich rodičům při výběru střední školy.