Zájezd do Anglie

V loňském školním roce naše škola pořádala pro své žáky 2.stupně nezapomenutelný zájezd do Německa a Rakouska a ani letos nezůstaneme doma a vyjedeme za hranice za novými zážitky. Tentokrát navštívíme v květnu Anglii. Na stránkách školy byla po celý loňský rok umístěna anketa s cílem zjistit mezi dětmi zájem o tuto destinaci. Nakonec se sešlo 43 zájemců.
Toto oznámení považujte za prvotní informaci. V říjnu budou dětem nezávazně rozdány přihlášky, aby se rodiče mohli seznámit s podmínkami, programem a organizací zájezdu. V listopadu bude následovat informační schůzka s pracovnicí cestovní kanceláře, na které budou zodpovězeny všechny dotazy.
A na co se můžeme konkrétně těšit? Cesta nás zavede do jižní Anglie. Začneme významným poutním místem Canterbury a středověkým hradem Warwick. Zavítáme do rodiště Williama Shakespeara do Stratfordu nad Avonou, poznáme atmosféru univerzitního města Oxford a královského města Windsor. Pobyt bude zakončen celodenním programem v Londýně. Minimálně jedna prohlídka bude s rodilým mluvčím. Průběžně během pobytu navštívíme řadu pamětihodností, projedeme se lodí po Temži a mnoho dalšího.

Jitka Horčičková