Kroužky ve školním roce 2018/2019

V tomto školním roce nabízíme žákům naší školy tyto kroužky:

DIVADELNÍ KROUŽEK – H. Čiháková, H. Klepačová, J. Šindelářová, čtvrtek 12.30 – 13.30 h

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA (pro 2. ročník) – J. Horčičková, pátek 12.10 – 13.10 h

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE (pro 7. – 9. ročník) – J. Horčičková, středa 13.30 – 14.30 h

SPORTOVNÍ KROUŽEK – J. Blabolil, pátek 12.20 – 13.20 h (1. – 3. ročník), pátek 13.30 – 14.30 h (3. – 5. ročník)

KROUŽEK LOGOPEDICKÉ PREVENCE – K. Šulcová, pondělí 11.45 – 13.00 h

HRA NA FLÉTNU – L. Horáková, úterý 12.15 – 13.30 h

KROUŽEK VYŠÍVÁNÍ – R. Trachtová, úterý 12.15 – 13.30 h

VĚDA JE ZÁBAVA (jednoduché pokusy, výroba fyzikálních hraček, práce se stavebnicí MERKUR) – J. Šidáková, středa 13.15 – 14.15 h

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA – M. Ortová, čtvrtek 6.55 – 7.25 h a 12.05 – 12.35 h

LOGICKÉ HRY – J. Procházková, úterý 15.30 – 16.30 h

DOVEDNÉ RUCE – R. Lišková, čtvrtek 15.30 – 16.30 h (příspěvek na materiál – 200 Kč na pololetí)

DOUČOVÁNÍ – H. Čiháková, čtvrtek 11.10 – 12.10 h

STAVÍME ŽELEZNICI – D. Šulc, úterý 15.00 – 16.00 h

Nabízený kroužek bude realizován od října do května, pokud se přihlásí alespoň deset dětí. Zájemci se co nejdříve nahlásí u jmenovaných vyučujících.