Vyráběli jsme knihu

V rámci spolupráce 3. a 5. tříd vytvořily děti velkou knihu „ O zvířatech.“ Pracovaly ve skupinách. Každá skupina si vybrala jedno zvíře, které namalovala temperovými barvami na velkou sololitovou desku. Zároveň ještě jednotlivé skupiny vymyslely a napsaly do knihy báseň o vybraném zvířeti. Svázanou knihu pošleme do Havlíčkova Brodu na soutěž „ Dospělí dětem, “ do které se pravidelně naše škola zapojuje. Tuto knihu a spoustu dalších zajímavých výtvarných prací a divadel můžete vidět v KD Ostrov Havlíčkův Brod od 2. do 8. května 2016. Velkým přínosem byla vzájemná spolupráce žáků různých tříd.

Romana Trachtová, Hana Klepačová, Lenka Horáková

DSC_2935     DSC_2936