Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti“

V úterý 26. 4. 2016 se zúčastnily pí uč. 1. stupně a pí uč. českého jazyka na 2. stupni semináře „Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na ZŠ“, který vedla Mgr. Ing. Jitka Rubínová. Lektorka je seznámila s významem čtenářské gramotnosti a podpůrnými aktivitami k jejímu rozvoji. Dále jim předvedla konkrétní ukázky zpracovaných textů a metody k rozvoji čtenářské gramotnosti. Seminář byl zajímavý, poučný a velmi podnětný.

                                                                                                                     Miroslava Nigrinová