Návrat žáků 1. a 2. ročníků do školy

Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT je od 18. listopadu 2020 umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků k prezenční výuce do škol.

Všichni žáci budou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole roušku.

Provoz školní družiny bude v normálním režimu.

Žádáme všechny rodiče, aby podle zájmu přihlásili děti na obědy do školní jídelny, a to nejpozději do pondělí 16. listopadu 2020.