Pokyny k organizaci výuky od 30. 11. 2020

Pokyny k organizaci výuky od 30. listopadu 2020 najdete zde.

Rozvrh hodin jednotlivých tříd pro prezenční výuku od 30. listopadu 2020 najdete zde.