Prevence dětských úrazů

Ve středu 15. března proběhl ve třetích třídách „Program prevence dětských úrazů“, který pořádá Kraj Vysočina.

V každé třídě vedla program jedna zdravotní sestřička. Děti byly rozděleny do skupin podle místa, kde může nejčastěji docházet k úrazům. Vymýšlely, jaké úrazy se mohou stát doma, při sportu nebo ve škole. Následně si o tom povídaly a zjišťovaly další informace.

Žáci si mohli prakticky vyzkoušet, jak podat první pomoc a jak dávat umělé dýchání. Naučili se používat trojcípý šátek a ostatní obvazový materiál. Vyzkoušeli si přivolat pomoc a dověděli se, co je to integrovaný záchranný systém. Na závěr si zahráli ve skupinách hru „Milionář“, kde mohli využít právě získané poznatky k získání bodů.

Dětem se celý tříhodinový program velice líbil, proto se zapojily do výtvarné soutěže, která byla vyhlášena Krajem Vysočina v rámci programu prevence dětských úrazů.

                                                                                                                                                  Jitka Šindelářová, Hana Čiháková