BŘEZEN – měsíc knihy

Začal měsíc knihy a my ve 3. B jsme se zaměřili na knihy Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Zarazilo mě, kolik klasických českých pohádek děti neznají. Tak jsme se to pokusili napravit četbou i poslechem. Tím se děti seznámily také se spoustou pohádkových knížek. Vedle toho sháněly informace o těchto dvou autorech. Ty pak ve skupinách třídily a kompletovaly. Podařilo se a já jsem ráda, že se ukázalo, že klasická pohádka může konkurovat tzv. akčním pohádkám. Děti práce moc bavila.

J. Šindelářová