INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ O ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2021/22, vyplní přihlášku, kterou naleznou na stránkách školy v sekci školní družina – dokumenty. Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručí do 18. 6. 2021 do školní družiny (poštou, osobně, vložením do schránky na bráně školy).

Bližší informace o vyplnění přihlášky volejte na tel. číslo 601 372 240 (pondělí – pátek, od 13, 00 hod. do 15, 00 hod.)

Vychovatelky ŠD