Organizace výuky od 10. 5. 2021

Do školy se vrací žáci 2. stupně v rotační výuce.

Žáci 6. A, 7. A, 8. A a 9. A – od 10. 5. 2021

Žáci 6. B, 7. B, 8. B a 9. B – od 17. 5. 2021

Testování žáků (covid19)

 • 1. stupeň 1x týdně vždy v pondělí
 • 2. stupeň 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek

Pokud tento den nebude žák ve škole, bude test proveden ihned po jeho návratu. Testování bude probíhat samoodběrem (žák si test provede sám), učitel bude pouze dohlížet na správný postup. Testování se neprovádí u osob, které onemocnění COVID-19 prodělaly a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře).

Pokud dítě nebude testováno, nemůže mu být umožněna prezenční výuka. Absence ve škole je omluvena, postup je stejný jako při běžné nemoci (nebude probíhat distanční výuka).

Hygienická pravidla

 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit respirátor
 • žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • bude rozfázován příchod dětí do školy (učitelé si žáky vyzvednou před školou), odchod do školní jídelny
 • po dobu pobytu ve škole je zakázáno navštěvovat jiné třídy
 • budou dodržována všechna hygienická opatření – dezinfekce rukou, větrání, rozestupy

Rozvrh hodin

 • Prezenční výuka – bude probíhat podle rozvrhu, který obdrží jednotliví žáci do EŽK. Hodiny TV budou podle možností probíhat venku. Hodiny HV budou bez zpěvu.
 • Distanční výuka – bude probíhat dle rozvrhu distanční výuky

Školní jídelna

 • Od 10. 5. 2021 mají všichni žáci přihlášené obědy. Pokud na obědy chodit nebudou, je potřeba si je odhlásit!!!!
 • Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na obědy, které si mohou odebírat do jídlonosičů.

 

Časy příchodu dětí do školy

v 7. 00 hod. – 2. B                                            v 7.00 hod. – 4. A

v 7. 05 hod. – 2. A                                            v 7.05 hod. – 4. B

v 7. 10 hod. – 1. B                                             v 7.10 hod. – 5. A

v 7. 15 hod. – 1. A                                             v 7.15 hod. – 5. B

v 7. 20 hod. – 3. třída                                        v 7.20 hod. – 6. B

v 7. 25 hod. – 6. A                                             v 7.25 hod. – 7. B

v 7. 30 hod. – 7. A                                             v 7.30 hod. – 8. B

v 7. 35 hod. – 8. A                                             v 7.35 hod. – 9. B

v 7. 40 hod. – 9. A

Prosíme všechny žáky i zákonné zástupce o pochopení a zároveň o dodržování těchto časových rozestupů, které jsou proto, aby se zamezilo vzájemným kontaktům tříd mezi sebou.