Poděkování

Děkujeme členům SRPDŠ za milé připomenutí Dne učitelů v podobě vynikajících dortů.