Projekt zimní olympijské hry

V průběhu ZOH 2018 probíhal ve třídách 3. A  a  3. B projekt zaměřený na 23. zimní olympijské hry. Žáci pracovali ve skupinách, kde nashromáždili během her obrazový materiál o našich olympionicích. V hodinách matematiky řešili slovní úlohy, vytvářeli tabulky. V Čajsu pracovali s atlasem, encyklopediemi a vypracovávali pracovní listy o Jižní Koreji.  V českém jazyce se jednotlivé skupiny zaměřily na historii olympijských her, ceremoniál a symboly OH, maskoty, význam olympijských kruhů a jejich barev a vyhledávaly z daných textů různé zajímavosti. V pracovních činnostech jsme vyráběli medaile a olympijské kruhy. Všichni sledovali průběh her a zaznamenávali výsledky v jednotlivých disciplínách. Ty pak doplňovali do připravených tabulek. Nakonec v pátek před jarními prázdninami došlo ke kompletování nashromážděných informací, vytvořených pracovních listů a obrazového materiálu. Každá skupina si vytvořila plakát o ZOH. Výsledky svého snažení pak skupiny vzájemně prezentovaly.

                                                                       H. Čiháková, J. Šindelářová