Sazka Olympijský víceboj

Letošní školní rok jsme zahájili pohybovou všestranností. V úterý 6. září jsme se věnovali disciplínám z Olympijského víceboje. Naši schopní deváťáci zorganizovali pro celou školu sportovní dopoledne. Žáci z 1. a 2. stupně se se svými průvodci postupně střídali na sportovních stanovištích a snažili se dosáhnout co nejlepších výsledků. Házeli do dálky basketbalovým míčem, skákali snožmo z místa, snažili se co nejdéle se zavřenýma očima stát na jedné noze, předklonit se co nejhlouběji, udělat co nejvíce leh-sedů, zaběhnout co nejrychleji T-běh a následně zasprintovat 60 m. Jediná disciplína, kterou jsme si nechali na později, je Zátopkův vytrvalostní běh.

Děti všech věkových kategorií se nesmírně snažily, aby mohly být na své dosažené výsledky patřičně pyšné. Všichni sportovci podali skvělé výkony.

Poděkování patří všem zúčastněným, tedy organizátorům, kantorům i sportujícím žákům.

Jiří Blabolil