Historické osobnosti

Dne 16. 11. se v sokolovně konala přednáška, na které byli všichni naši žáci seznámeni s význačnými historickými osobnostmi naší vlasti – Konstantin a Metoděj, M. Jan Hus, T. G. Masaryk aj.

                                                                                                                            M. Zezula