Přehlídka SŠ

Ve středu 15. 11. proběhla na naší škole Přehlídka středních škol, na které se představily některé školy z havlíčkobrodského, kutnohorského a chrudimskéko okresu. Žákům 8. a 9. tříd a jejich rodičům byly poskytnuty informace o studijních a učebních oborech a o kritériích přijímacího řízení na jednotlivých školách. Akce se vydařila a doufáme, že pomůže rodičům i jejich dětem při výběru střední školy.