Sběr papíru

Na přelomu května a června proběhl na naší škole tradiční sběr starého papíru. Akci organizuje SRPDŠ ve spolupráci se společností AVE. Dodaným množstvím papíru získala naše škola v 7. ročníku soutěže 1. místo (vyhodnocení k nahlédnutí zde). Tři nejpilnější třídy 3. A, 3. B a 2. B dostaly sladkou odměnu (přehled k nahlédnutí zde).