ROZLOUČENÍ čtvrtých TŘÍD SE ŠKOLNÍM ROKEM

V úterý 25. 6. 2019 se tradičně sešli žáci 4. ročníků společně se svými rodiči před školou. Jako třídní učitelky jsme pro ně připravily trasu s luštěním křížovky a vtipnými hádankami.  Za vyluštěnou křížovku dostaly děti sladkou odměnu.

Cílem naší cesty bylo opékání buřtů u rybníka Rochotník. Posezení bylo velmi příjemné. Letošní rekordní účast se protáhla a atmosféra byla fajn.

H. Čiháková, J. Šindelářová