Keramická dílna

Práci s keramickou hlínou si mohly v letošním školním roce vyzkoušet děti z 1. stupně a z mateřské školy. Většinou pracovaly na dané téma, ale mohly si vytvořit i výrobek podle své fantazie. Děti začínaly vyrábět ploché výrobky. Po získání potřebných zkušeností se pustily i do prostorové tvorby.
Několikrát jsme se v keramické dílně sešly i s kolegyněmi ze školy a školky.
Je pro nás radost sledovat, jak děti i dospělí pracují. Každé dílo, které vytvoří, je krásné.

R. Trachtová, L. Horáková