KRAJSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Konec prvního pololetí 31. 1. 2023 zakončily třídy 6. A a 6. B vskutku trochu netradičně, a to výletem do Havlíčkova Brodu.

Program výletu začal návštěvou Krajské knihovny, kde měly třídy komentovanou hodinovou prohlídku této nové a moderní knihovny od suterénních prostor, kde se nachází sklad knih a časopisů, do přízemí, I. patra a na terasu knihovny. Děti byly prohlídkou skutečně nadšeny a měly tak možnost vidět skutečně pravou knihovnu, která nabízí nepřeberné množství služeb, vzdělávacích, hudebních a literárních akcí.

Poté jsme měli v plánu ještě navštívit Muzeum Karla Havlíčka Borovského, kde byla domluvena také prohlídka prostor věnovaná tomuto významnému spisovateli. Děti tak mohly vidět osobní interiér K. H. Borovského i s jeho osobními věcmi a nábytkem.

Děti moc chválím, byl to pohodový výlet, který se, podle odezvy dětí, moc líbil, i přes vydatné ranní sněžení. Zároveň chci poděkovat i mým dvěma kolegyním, třídní učitelce Monice Ortové a asistentce pedagoga Marcele Šauliové za spolupráci.

Mgr. Hana Mazalová