Bruslení ve Světlé nad Sázavou

Teplé počasí dlouhodobě nepřeje zimním sportům a zamrzlé rybníky plné bruslařů patří minulosti. Aby lední hokej a bruslení mezi dětmi zcela nevymizelo, rozhodli jsme se našim žákům umožnit strávit jedno dopoledne na zimním stadionu. Před pololetními prázdninami, 2. února, jeli do Světlé nad Sázavou žáci 6. a 7. ročníků a následně, 9. února, jeli tamtéž žáci 8. a 9. ročníků. Náplní dopoledního výcviku bylo rozbruslení, následovaly dovednostní slalomy a po svačinové přestávce volnější program, ve kterém převaha chlapců hrála hokej a dívky se věnovaly volné jízdě či vylepšování bruslařských dovedností. Žáci si bruslení užívali, pracovali na vylepšení svých dovedností, a to po dobu téměř tří vyučovacích hodin. Vzhledem k velkému zájmu o bruslení jsme se rozhodli uspořádat další dvě návštěvy zimního stadionu, konkrétně 9. a 16. března, tentokrát i s účastí žáků z 5. ročníků.

                                                                                                                                                             Jiří Blabolil