Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku se koná v termínu: 14. dubna 2023 od 14 do 18 hodin v budově základní školy

Náhradní termín zápisu: 17. dubna 2023 v ředitelně základní školy od 8 do 15 hod.

Pokyny k zápisu jsou uvedeny na webových stránkách školy.

 

Zápis pro ukrajinské děti do 1. ročníku základního vzdělávání s nástupem od 1. 9. 2023 se uskuteční dne 14. dubna 2023 od 14 do 18 hodin v budově základní školy.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci a jejich děti osobně. Vyplní žádost o přijetí. Bude jim přiděleno registrační číslo.

Předloží doklady, kde bude uvedeno: datum narození dítěte, trvalý pobyt na území ČR, vízum.