Poděkování

Děkujeme panu Jindřichu Dvořákovi za přání a malou pozornost ke Dni učitelů.